Onze oldtimers moeten natuurlijk ook APK gekeurd worden. Sommige elk jaar en anderen weer om de 2 jaar.

Als de plannen van het kabinet doorgaan dan zou in maart / april 2018 de keuringsplicht voor auto's ouder dan 50 jaar komen te vervallen. Wij houden U op de hoogte als deze plannen concreet worden.

 

UPDATE 17-04-2018:

In 2014 heeft de Europese Unie een nieuwe richtlijn voor periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens aangenomen (de APK-richtlijn). De bepalingen uit de richtlijn moesten uiterlijk 20 mei 2017 worden omgezet in nationale wet- en regelgeving en een jaar laten worden toegepast. De richtlijn kent enkele optionele bepalingen die lidstaten mogen toepassen, zoals de vrijstelling voor voertuigen van historische waarde. Op advies van het SO APK heeft de minister van Infrastructuur en Milieu besloten voertuigen van historische waarde die ouder zijn dan 50 jaar vrij te stellen van de APK-plicht.

Hiervoor moet het Besluit voertuigen worden aangepast. Het proces hiervoor was in gang gezet. Door het verwerpen van het wetsvoorstel voor kentekening van landbouw en bosbouwtractoren door de Tweede Kamer is de aanpassing van het Besluit voertuigen on hold gezet, omdat er -naast de vrijstelling van 50 jaar- ook bepalingen voor de APK voor snelle tractoren waren opgenomen in de aanpassing van het Besluit Voertuigen. Het ministerie beraadt zich momenteel over de wijze waarop de APK-plicht voor snelle tractoren alsnog kan worden geregeld. Zodra hier meer duidelijkheid over is, kan het proces van aanpassing van wet- en regelgeving weer in gang worden gezet. Door deze situatie is het niet meer zeker dat de beoogde vrijstelling van 50 jaar kan ingaan op 20 mei 2018.

 

Ook al is er nog steeds een kans dat de geplande ingangsdatum wel wordt gehaald, het lijkt ons toch op zijn plaats hier in dit vroege stadium aandacht aan te schenken. Van eventueel uitstel zal zeker geen afstel komen, we houden u over dit dossier op de hoogte.

 

Als U door de periodieke keuring met de handen in het haar komt te zitten, dan kunt U altijd contact opnemen met Peter Oppermans. Ze noemen hem natuurlijk niet voor niets "de Tweetakt specialist".

Wellicht kan hij Uw zorgen wegnemen.